EDERGI12 - page 10-11

11
FIRSAT
10
FIRSAT
Zamana Click Clock dokunuşu
Dünyadagiderekdahageniş kit-
lelereulaşanve kendineözel saat
tasarımlarıyladaönplana çıkanClick
Clockmarkası, 212 İstanbul Power
Outlet zemin kattamüşterileriyle
buluşuyor.
ClickClockbirçokünlüüreticinin
saatlerini de siz212 İstanbul Power
Outlet ziyaretçilerine sunuyor. Ma-
ğazadaSlazenger, Police, Quantum
vediğer birçokdünya çapında isim
yapmışmarkanınyeni koleksiyonları-
naulaşmakmümkün.
ClickClockmağazası, zaman
kavramını tarzlabirleştirmek isteyen
ziyaretçilerini bekliyor.
Sugeçirmezbotlarıyla tanı-
nanHammer Jack, ilkbahar-
da zarif ve rahat tasarımla-
rıylamüşterilerinin karşısına
çıkıyor. 212 İstanbul Power
Outlet’te1. kattaaçılan
Hammer Jackmağazası,
kendineözel tasarımlarıyla
genişbirmüşteri kitlesi-
nehitapediyor. Ayakkabı
almayı düşünüyorsanız,
sizi Hammer Jack’in seçkin
koleksiyonunagözatmak
içindavet ediyoruz.
Erkekgiyiminyıldızmarkalarındanbiri
olanvespor giyimden takımelbiseye
kadar birçok farklı tarzdakoleksiyon
sunanFCPlus, 212 İstanbul Power
Outlet’inseçkinmarkakarması içinde
1. kattahizmetvermeyebaşladı.
Ülkemizdesevilenbirçokünlü
ismingereksahnegereksegündelik
hayatında tercihettiğimarka, geniş
koleksiyonuylaerkekgiyime farklı
bir tarzdayaklaşarak,müşterilerine
kendilerineözel bir stil yaratma
imkânı tanıyor.
FCPlus’taherkes içinuygunbir
tarzyakalamakmümkün.
Ünlülerin tercihi FC Plus
Hammer Jack’te ilkbahar
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,...40
Powered by FlippingBook